Grovavfall til Fornes Miljøstasjon

Levering av grovavfall til Fornes miljøstasjon:
Kommunestyret gjorde i møte den 21. desember 2011 følgende vedtak i sak 70/11:

Fri levering av grovavfall kan kun skje 1 - én gang i året for betalende husstander i Ballangen. Kvittering må vises ved levering.

Det presiseres at det tillates levert inntil 2 m3 grovavfall 1- én gang pr. kalenderår. Ved avfallsmengder utover 2 m3, betales et gebyr.

Opplysninger om leveringsgebyr oppgis av
Ballangen kommune på tlf 76 92 90 00, eller ved henvendelse til
Aktiv Ballangen på tlf. 76 92 80 73.

VM/LF 10.1.2012