Har du en henvendelse om brøyting eller sanding av kommunale veier kan du kontakte kommunalvakta på tlf. 913 71 609