Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager er 1. mars 2019. Det er samordnet
opptak mellom private og offentlige barnehager. Rett til barnehageplass har
barn som er født før 1.12.2018. Vi ber om at det benyttes elektronisk søknadsskjema
som finnes på kommunens nettside.


Oversikt over barnehager i kommunen:
Ballangen barnehage tlf. 76 92 93 20
Bøstrand barnehage tlf. 76 92 93 30
Kjeldebotn barnehage tlf. 76 92 92 95
Stollen barnehage tlf. 76 92 90 10
Bjørkåshøgda familiebarnehage tlf. 410 08 054

Søkere som har søkt tidligere i 2019 trenger ikke søke på nytt.

Hovedopptak i kommunal skolefritidsordning 2019
Søknadsfrist for hovedopptak i SFO er 1. mars 2019. Ballangen kommune har
SFO ved Ballangen skole. Vi ber om at det benyttes elektronisk søknadsskjema
som finnes på kommunens nettside.

Dersom det må benyttes søknadsskjema i papirform, fås denne ved henvendelse
til SFO-leder på tlf. 76929300/ 76929316, og skal sendes i utfylt stand til
Ballangen skole v/ rektor, 8540 Ballangen. Henvendelser vedr. opptak gjøres til
SFO-leder. Elever som har plass inneværende skoleår må også søke om plassen
ønskes opprettholdt.

Innskriving av elever 1. klasse ved Ballangen skole
Ballangen kommune ønsker nye førsteklassinger velkommen til innskriving
onsdag 27.02.2019 kl 10-13.00 på Rødfløya 2.-klasserommet. Spørsmål vedr.
innskrivingen rettes til rektor på tlf. 76929300.