Kystverket skal foreta vedlikehold på fyr og lykter på Ballangsiden av Vestfjorden og de har fått reservert plass ved kommunal kai på Skarstad på dagtid fra og med 12. juli 2018 til 20. juli 2018. Hvis kaien er ledig kan den benyttes.