Informasjon om endringer i renovasjonen

Ballangen kommune innfører endringer i renovasjonsløsningen for boliger og fritidsbebyggelse fra juli 2014. Dagens ordning med konteinerrenovasjon avsluttes i løpet av juni.

Informasjon fra HRS:

EL 17.6.2014