Innflytting i nyskolen startes opp!

Brakkeskolen vil fra høsten 2013 være en saga blott. Et stort arbeid med nedpakking av alt innhold fra brakkeskolen er snart ferdig.

Elevene ved Ballangen barne- og ungdomsskole avsluttet siste skoledag 21.06.2013 med sommerfest og utegrilling i skolegården.


Et stort arbeid med nedpakking av alt innhold fra brakkeskolen har tatt tid og energi fra personalet som nå er gått til velfortjent sommerferie.
Rektor organiserer arbeidet med innflytting i nyskolen.


Med mindre annen beskjed blir gitt, er første skoledag for elevene mandag 19.august.


Vi gleder oss på våre elevers, og på personalets vegne.
Ny skole, og fullføring av denne skolen har vi alle ventet på, og sett stort frem til. 

Brakkeskolen vil fra høsten av være en saga blott.