Ansatte

Aktiviteter

4. november     Allehelgensdag
                               Ballangen kirke kl. 11:00              
                               Gudstjeneste                                                 
                               Kjeldebotn kirke kl. 16:00
                               Gudstjeneste                                                 

 

18. november   26. søndag i treenighetstiden
                               Ballangen kirke kl. 11:00
                               Familiegudstjeneste, utdeling av 4-årsbok

 

Aktiviteter desember 2018

2. desember      1. søndag i adventstiden
                               Kjeldebotn kirke kl. 16:00
                               Lysmesse og julegrantenning                                                  

                               Ballangen kirke kl. 19:00
                               Lysmesse

 

16. desember   3. søndag i adventstiden
                               Ballangen kirke kl. 18:00
                               Vi synger og spiller julen inn

 

24. desember   Julaften
                               Efjord kapell kl. 11:30
                               Kjeldebotn kirke kl. 14:00
                               Ballangen kirke kl. 16:00

 

25. desember   Juledag
                               Ballangen kirke kl. 12:00
                               Høytidsgudstjeneste

 

26. desember   2. juledag
                               Kjeldebotn kirke kl. 11:00
                               Høytidsgudstjeneste

Kirker

Ballangen kirke ble bygd i 1923 og ligger i sentrum av Ballangen i nærhet til syke- og aldershjemmet og barne- og ungdomsskolen. Kirken ble 6. juni 1923 vigslet av daværende biskop i Hålogaland, Johan Støren. Byggverket er i tre og har 280 plasser.

Kjeldebotn kirke ble bygd i 1956 og ligger i Kjeldebotn. Byggverket er i tre og har 202 plasser.

Efjord kapell ligger i Langvåg i Efjord og ble ferdigstilt og tatt i bruk i 1985. Byggverket er i tre og har 75 plasser.

Dåp

Gjennom dåp blir man både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.

Når man melder inn til dåp må følgende være klart:

  • Hvor og når skal dåpen finne sted?
  • Navn og fødselsdato til den som skal døpes. Navnevalg for barnet må meldes til folkeregisteret i god tid før dåpen, gjerne før dåpsoppmelding.
  • Kopi av fødselsattest på dåpsbarnet leveres til kirkekontoret så snart du har mottatt det fra folkeregisteret.
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-post til dåpsbarnets foresatte
  • Navn på faddere

Etter at planleggingen av dåpen er klar blir du invitert til en dåpssamtale med prest. Dette for å snakke mer om dåpens innhold, og hvordan dåpen vil gjennomføres.

Det er vanlig å ha mellom 2 og 6 faddere. Minst to av fadderne må være tilstede under dåpen. De må enten være over 15 år eller konfirmert, og bør tilhøre Den norske kirke.

Dåpspåmelding skjer til Ballangen kirkekontor, Rådhusveien 1, 8540 Ballangen

For å lese mer om dåp kan du lese på Den norske kirkes nettsider: https://kirken.no/nb-NO/daap/

Konfirmasjon

Konfirmasjon var fra gammelt av et overgangsritual som skulle markere overgangen fra ung til voksen. I dagens samfunn er det mer en tradisjon om feiring med familie og venner. Det er helt frivillig å konfirmere seg, og det er valgfritt om man ønsker å konfirmere seg i kirken eller som en borgerlig seremoni. Ved konfirmasjon i kirken brukes konfirmasjonstiden til å lære grunnlaget i kristendommen og det grunnleggende i bibelen. Du må ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen, men du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten. Seremonien bekrefter dåpsløftet du har gitt.

For å lese mer om konfirmasjon kan du gå inn på Den norske kirkes nettsider: https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

 

Vigsel

Vigsel: https://kirken.no/nb-NO/bryllup/

Før dere skal gifte dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dette kan gjøres digitalt på hos skatteetatens hjemmesider. Mer informasjon om den formelle prosessen for å inngå ekteskap finner du her https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/

Gravferd

For å lese mer om gravferd kan du besøke Den norske kirkes nettsider: https://kirken.no/nb-NO/gravferd/