Kjeldebotn barnehage

Ansvarsområde

Tjenestetilbud etter Lov om barnehager og forskrifter, samt Ballangen kommunes vedtekter for barnehager.

Størrelse

Barnehagen har en avdeling med plass til 15 barn fra 0-6 år. Det er også et enkelt SFO-tilbud knyttet til barnehagen. Lokalene består av et stort rom med kjøkkenkrok, kontor, gang, toaletter. Vi har også tilgang til skolens bibliotek, grupperom, skolekjøkken og gymsal. Ute er det egen, lukket lekeplass med sandkasse og utstyr. Flere lekeapparater er montert. I tillegg kan hele skolens område brukes ved behov. Nærhet til sjø, skog og fjell gjør at naturen brukes mye.

Åpningstider

Barnehagen åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.00. Den er stengt 4 uker i sommerferien og fem planleggingsdager i løpet av året. Rundt høytidene tilpasses åpningstidene til foreldrenes behov, men stenger kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.

Organisering og bemanning

Vi tilbyr hele og differensierte plasser som tilpasses den enkeltes behov der det lar seg kombinere. Det er frokost kl. 09.00 og lunsj kl. 12.00. Begge måltider er smøremåltider, med varm lunsj på fredager. Frukt severes alle dager i uken. Vi satser på å bruke nærmiljøet aktivet og jobber med alle områder i rammeplanen, dog med et årlig hovedfokusområde. Visjon: «Et trygt sted og være, et godt sted å lære», med mål om at barna skal ha gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med heimen. Enhetsleder har 35% styrerressurs. Ellers har vi 2 stillinger til pedagogisk leder og assistent. Renhold utgjør 70% på enheten skole og barnehage.

Adresser og kontakt

Kjeldebotn barnehage
Sentrum 8543
Kjeldebotn 

Telefon: Barnehage 76 92 92 95 / skole 76 92 92 90
E-post: kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no

Fung. Pedagogisk leder: Torgunn Dahl
Mob: 971 35 118
e-post: torgunn@kjeldebotn-skole.no

Enhetsleder - Styrer/rektor: Gro Hoseth
Mob: 996 37 869
Telefon. 769 29 290
E-post: gro.hoseth@ballangen.kommune.no

Assistent: Jannie Slåttli
Mob: 416 39 092
Epost: jannie@kjeldebotn-skole.no