Kjeldebotn skole

kjbotn.png

Kjeldebotn skole er en kommunal fådelt barneskole med totalt 19 elever fordelt på to klasser.

Elevtallet er rimelig stabilt.

Bygning og beliggenhet

Skolen ligger midt i hjertet av bygda Kjeldebotn. Skolegården er stor og ligger ned mot havet. Det er også her Kjeldebotndagan arrangeres hvert år kjeldebotndagan.no. På området er det flere lekeapparater, og egen ballbinge kom på plass i 2009. Skolen har også tilgang på barnehagens utelekeplass. Nærhet til sjø, skog og fjell er et stort pluss.

Skolebygningene består av tre bygg, den eldste fra ca. 1935 hvor kun et flott utstyrt musikkrom benyttes. Har ellers funksjon som lager for flere av bygdas lag og foreninger, eks KMF, Balklang, Rask 4-H, Kjeldebotndagan m.fl. Samfunnshuset med gymsal, garderobeanlegg, c-scene, kjøkken og møterom/ utleierom er fra 1972 og benyttes hyppig.

Selve skolebygninger er fra 1987. Vi har tre klasserom, skolekjøkken, formingsavdeling, ett grupperom. Barnehagen ble samlokalisert med skolen i mars 2014. Personalfløya består av to kontorer og felles arbeids- og spiserom.

Åpningstid:

Skolen starter kl. 09.00 og slutter kl. 14.30 hver dag.

Læringsfilosofi

Skolen har fokus på hele mennesket. Læringsplakatens mål står sentralt. Eks arbeidet mht faglig og sosial mestring og utvikling, fokus på tidlig forebyggende innsats, gjennom gode relasjoner, godt samarbeid i et trygt miljø. Mobbing tolereres ikke. Skolens egen trivselskartlegging viser at vi har en meget høy trivsel både blant elever og ansatte. Vi er godt oppdatert på IKT-siden mht til utstyr. It’s Learning skal i løpet av 2016 implementeres som vår kommende læringsplattform. Det er viktig at elevene får benytte flere læringsarenaer i tillegg til klasserommet. Bruk av nærmiljøet/naturen, samarbeid med lokalt næringsliv, lag og foreninger står sentralt. Vi har faste årlige kulturprosjekter som også er med på å binde bygda sammen. Skolens elevbedriftsjobbing er en integrert del av skolen. Vi jobber med få på plass alle kriterier mht å skulle bli en trafikksikker skole og en helsefremmende skole i løpet av året 2016.

Organisering og bemanning

Skolen har 3,65 lærerstillinger inkludert rektor fordelt på 6 personer, samt 0,5 assistentstilling tilknyttet enkeltvedtak. 0,7 stilling besørger renholdet på både skole og barnehage. Vaktmester har vi noen timer tilnærmet ukentlig. Denne tjenesten er underlagt Teknisk Etat.

Adresser og kontakt

Kjeldebotn skole
Sentrum 8543
Kjeldebotn

Telefon: 76 92 92 90/ personalrom 76 92 92 93
Epost: kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no

Enhetsleder - Rektor:
Gro Hoseth Mob: 996 37 869
e-post: gro.hoseth@ballangen.kommune.no

Lærere:
Svein Simonsen
e-post: svein@kjeldebotn-skole.no

Vigdis Simonsen
e-post: vigdis@kjeldebotn-skole.no

Anita Rasmussen
e-post: anita@kjeldebotn-skole.no

Jan Larsen
e-post: jan@kjeldebotn-skole.no

Inger Larsen
e-post:

Assistent:
Rigmor Hauge
e-post:

Renholder:
Theresa Liljebakk
e-post:

nullmobbing_small_gronn.png