Kjernejournal hos UNN

1. november får ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

kjernejournal-grunner_200.pngKjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Blant annet vises opplysninger om bruk av legemidler og tidligere sykehusbesøk.

Kjernejournal vil bli opprettet automatisk for alle 1. november 2015.

Informasjonsskriv og adresser

(Skrivet informerer også om en ny tjeneste hos UNN som kommer i desember 2015: Pasientjournal)
 

innholdet_i_kjernejournal_skjerm_330.png

 

OSK 16.10.2015