Kommunale virkemidler (Narvik og Ballangen) til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Aktører innen skogbruk kan søke om midler til spesielle nærings- og miljøtiltak i 2012.

Det kan søkes om midler til ungskogpleie, førstegangstynning, skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner og tilskudd til miljøtiltak i skog.

Mer info fås ved henvendelse til Avdeling for landbruk/naturforvaltning.

Kontaktperson: Jørun Lindgren, tlf. 76 92 91 72 / 909 90 128.

Sum til fordeling i 2012 er 100.000.

Søknadsfrist: Fortløpende.

 

SAO 30.4.2012