Kommunale virkemidler (Narvik og Ballangen) til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Aktører innen jorbruk kan søke om midler til spesielle miljøtiltak i 2012.

Eiere og drivere av landbrukseiendom kan søke om midler til tiltak med formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og å redusere forurensningen fra jordbruket.

Mer info/søknadsskjema fås ved henvendelse til Avdeling for landbruk/naturforvaltning.

Kontaktperson: Marit Liengen, tlf. 76 92 91 73 / 959 69 837.

Sum til fordeling i 2012 er kr. 300.000.

Forskrift og søknadsskjema finnes på slf.dep.no.

Søknadsfrist: 15. juni 2012

SAO 30.4.2012