Ny rådmann i Ballangen

Egil Heitman tiltrer stillingen som rådmann i Ballangen 30% fra 01.mars 2013, og 100% fra 1.mai 2013

Ny rådmann i Ballangen

Et enstemmig Kommunestyre vedtok 31.01.2013 å tilby Egil Heitmann stillingen som rådmann i Ballangen.

Egil Heitmann skrev 18.02.2013 under Arbeidsavtale med Ballangen kommune.

Kommunestyret vedtok 28.02.2013 avtalene.

Heitmann tiltrer stillingen som rådmann i Ballangen 30% fra 01.mars, og 100% fra 01.mai 2013.

Heitmann vil fra 01.03 arbeide noen dager i Ballangen kommune, og noen dager i Flakstad kommune ifb med avvikling av hans arbeidsforhold som rådmann der.

Avtalen er i sin helhet offentlig.