Kontrollutvalget

Det er 5 medlemmer i Kontrollutvalget.

Følgende medlemmer med varamedlemmer er valgt i Kontrollutvalget for perioden 2011 - 2015:

 

Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Olav Steinland, leder 1. Helge Hveding
2. Kjersti Dahlin Simonsen 2. Stein Tore Auran
3. Oddny Bakke 3. Beate Fosseng
4. Karl Otto Kaati 1. Daniel Framvik
5. Jørn Wiik 2. Frode Nordtømme

SAO 23.05.2012