Fornavn Etternavn Tittel Funksjon Parti Telefon
Tore Wiik Medlem Leder H 48108382
Jack-Ivan Mikalsen Medlem Nestleder A 90968178
Olav Steinland Medlem Ordinært medlem A 90068182
Kjersti D. Simonsen Medlem Ordinært medlem H 99591001
Frank Johannessen Medlem Ordinært medlem FRP 97710968
Stein Tore Auran Vara 1. vara A 95722529

Link til møteinnkallinger og møteprotokoller