Fellesnemda for kommunesammenslåing Narvik, Ballangen og Tysfjord har vedtatt en kultursatsing frem mot ny kommune. Kultur er et viktig område inn i den nye kommunen, og vi ønsker å bygge laget og skape gode møteplasser i hele den nye kommunen. Vi ønsker god involvering av dere  lag og foreninger og i samhandling med offentlig og private aktører i hele regionen. 

Vårt prosjekt har som mål å skape fellesskap, forståelse og identitet gjennom flere arrangementer i hver kommune, felles møteplasser med en “finale” og en start på 2020 med Nye Narvik. Den røde tråden er fellesskap fra 3-1 og med blikk på fortiden mot framtiden. Den samiske dimensjonen skal inngå som en naturlig del av markeringene.