Styret for den interkommunal kystsoneplanen fastsatte i møte 23.09.19 planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Plandokumentet er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og på prosjektets sin hjemmeside.  

Vedtaket kan ikke påklages.  

Klikk her for dokumenter og mer info