Narvik kommune har kunngjort anskaffelseskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for håndverkertjenester.

Konkurransen gjelder byggtjenester (snekker/maling/muring m.v.), elektrikertjenester, rørleggertjenester og IKT-installasjon, for Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Det er lagt opp til områdeinndeling, og leverandører kan gi tilbud på ett eller flere områder - og ett eller flere fag.

Kunngjort på Doffin med referanse: 2018-303900 (https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-303900)

Tilbudsfrist er 04.02.2019.

Spørsmål om konkurransen kan rettes til Innkjøpsavdeling v/Trond Gustavson på e-post innkjop@narvik.kommune.no