- forskrift for vann- og avløpsgebyrer

- forskrift om gebyr for tilsyn og saksbehandling av mindre avløpsanlegg

- forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker

Les mer på narvikvann.no