Mulighetene for å drive organisert idrett eller egenaktivitet er gode, og det er i de senere årene gjort et betydelig arbeid med opprusting av mange idrettsanlegg i Ballangen. Dette gjelder blant annet Ballangen flerbrukshall, Ballangen stadion, Pippira skistadion og Ballangen svømmehall. Av andre idrettsanlegg kan nevnes skytebane, treningsstudio og flyklubb med egen mikroflystripe. Lysløyper finnes også på Bøstrand og i Kjeldebotn, og i tilknytning til flere av skole- og bo-områdene finnes moderne ballbinger, skaterampe og andre nærmiljøanlegg.