Mer om skolen og bygda

Her finner du mer bakgrunnsstoff om skolen og dens plass i bygdesamfunnet.

Kjeldebotn skole er en fådelt 1-7 skole med 21 elever i 2009. Skolen er aktiv i forhold til bygda, både i form av prosjekter og forestillinger. Elevtallet har gått mye ned de siste årene, og etter at u-trinnet ble nedlagt, har vi ekstra god plass på skolen.

Bygningene er fra tre tidsperioder, den eldste bygningen fra ca. 1938, gymnastikksal og samfunnshus fra 1970 og ny fløy med kontorer, personalrom og spesialrom fra 1987.
 
Skoleplassen vender mot sjø og elv. Vi har ny ballbinge og god plass ellers på området. Videre er det sklie, husker og annet lekeutstyr for de minste. Idrettsbanen med lysløype ligger bare 500 meter fra skolen. Der kan man også gå fine skogsturer både sommer og vinter langs etter stier og veier.
 
Skolens virksomhetsplan klargjør hva vi satser på (se egen plan).
 
Innen friluftsliv er målet vårt at alle elevene skal få mulighet, til å være ute minimum en dag pr. måned gjennom hele året. Den daglige trimmen gjennomføres for alle elevene med uteaktiviteter i alle friminuttene. Vi håper at elevene blir både fysisk sterkere og får bedre motorikk. Det er positivt for utviklingen av hele mennesket. Skoleklokka ringer bare inn, vi styrer tida etter aktivitetene.
 
Å bruke naturen til alle årstider er viktig for oss. Skolen har fått kjøpt inn to lavvuer og diverse utstyr. Dessuten disponerer vi en restaurert gamme på Håfjellet. Denne skal vi bruke spesielt på høsten, men vi rekker ikke å bruke den så mye som vi kunne ønske. Tilsynet med gammen er også vanskelig å få til.
 
Elevbedrifter har vi hatt etablert på skolen siden 1991. Elevene lærer litt om arbeidsliv før og nå, ressurser og muligheter, lokalsamfunnet, bedriftsetablering osv. Sentralt i vår satsing står leseopplæring og satsing på tilpasset opplæring. Gode lesere er målet vårt, men det kan vi ikke nå uten at foreldrene også er med. Bl.a. er det viktig å lese høyt for barna, ha tid til å høre at de leser høyt og følge opp når de har lekser i de forskjellige fagene. Alle elevene er ulike og noen har behov for mer oppfølging enn andre.
 
Alle våre elever skal behandles som likeverdige individer og gis mulighet til utvikling og framgang. Alle elevene har krav på en respektfull behandling og vi har K-06 som vår plattform. Når elevene går ut fra denne skolen, skal de være summen av de mennesketypene som beskrive i den generelle delen, nemlig ”Det integrerte mennesket”.
 
For meg er det viktig å sette fokus på den kommunikasjonen som må være mellom skolen og hjemmet. Fra skolen gis det ut en del informasjon som vi sender hjem til dere foreldre som ranselpost. Der må elevene bli flinkere til å gi dere den informasjonen som skal ut. Jeg håper at dere tar ofte kontakt med skolen, selv om det ikke er noe galt.
 

Noen ord om bygda vår

Bygda heter Kjeldebotn og ligger i Ballangen kommune, Nordland. Kommunen har ca. 2600 innbyggere og Kjeldebotn ca. 350. Vi har hatt en butikk med post, men som i disse dager legges. Med båt har vi direkte forbindelse med Evenes flyplass 7 ganger daglig, reisetid ca. 25 minutter. Ellers kan du komme hit fra E-6 i Ballangen eller E-6 i Djupdalsås.
 
Regionsenteret Narvik ligger ca. 60 km. med bil fra oss. Herfra er det daglige tog til Sverige og daglige avganger med buss til Lofoten, Svolvær.
 
På kaia er det bygd kafè (60 plasser) med møtelokale (40 plasser) og mulighet for overnatting. Kafeen er for øyeblikket ute av drift. Det er også lagt ut flytebrygger med gjesteplasser. Utleiehytter er bygd samt at det er ny småbåthavn med plass til ca. 60 båter, samt mulighet for båtutleie.
 
Kulturlivet i bygda har vært rikt, og fremdeles finnes mange aktive lag og foreninger. Her kan vi nevne Kjeldebotn Musikkforening, Balklang, Kjeldebotn Idrettslag, Rask 4-H og Kjeldebotn Bygdekvinnelag.
 
Landbruk har vært den viktigste næringen i bygda. Nå er det bare 6-7 gårdsbruk igjen. Alle driver med melk og/eller kjøtt. Ellers er det arbeidsplasser på skolen og i barnehagen, hos Kvestor Ofoten og innen hjemmetjenesten. Noen velger å pendle til Ballangen eller Narvik.
 
På Håfjellet, bygdas rekreasjonsområde nr. 1, er det bygd ca. 50 hytter. Det går dugnadsvei helt opp på fjellet og her finnes flere gode fiskevann som Håfjellet Fisk- og Friluftsforening kultiverer i samarbeid med Statskog. Om vinteren er dette et meget fint skiområde.
 
Ofotfjorden er en fin fiskefjord, og for dem som ønsker det, er det ingen umulighet å fiske vinterforsyning selv.
 
I bygda er det en del hus som står tomme det meste av året. Noen er til leie, andre kan kjøpes. De fleste er sommerhus for fraflyttet familie. For den/de som skulle ønske å bygge hus i bygda, finnes det flere gode tomter til en fornuftig pris. (20-50000 kr.) Kommunen gir også støtte til husbygging utenfor sentrum.
 
Dette var noen ord om skolen og bygda. Skulle du ønske å vite mer, ta kontakt med skolen på tlf. 76 92 92 90 eller e-post: kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no.

Kommunen har tlf.nr. 76 92 91 19.
 
John H. Kaspersen
(rektor)