1. Høring: Forslag til «Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020

Narvik Vann skal ha forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriften kapittel 12 for Narvik kommune. Dette innebærer at Narvik Vann fortsatt skal ha ansvaret for tilsyn av mindre private avløpsanlegg i nye Narvik kommune, samt ansvar for saksbehandling av saker etter kapittel 12 i forurensningsforskriften, inkludert søknader om utslippstillatelse.

For å sikre at Narvik Vann får finansiert sine kostnader til saksbehandling og tilsyn er det utarbeidet forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune.

Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her:

Høringsbrev Gebyrforskrift saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Utkast til Gebyrforskrift saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700

2. Høring: Forslag til «Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020

Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune utarbeidet forslag til kommunal forskrift om tømming av private avløpsanlegg, Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2020, jfr forurensningsloven § 26 og 34.

Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her:

Høringsbrev Forskrift om tømming av private avløpsanlegg

Utkast til Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700

3. Høring: Forslag til «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020

Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune utarbeidet forslag til kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2020, i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.mars 2012 nr.12 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.juni 2004 nr. 931.

Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her:

Høringsbrev Kommunal forskrift VA gebyrer

Kommentarer til bestemmelsene i ny VA gebyr forskrift

Utkast til Forskrift om gebyrer for vann og avløp Narvik kommune

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700