NAV Ballangen

NAV Ballangen ble åpnet høsten 2007 og er lokalisert i Servicebygget i Ballangen sentrum. Sosiale tjenester er en integrert del av NAV Ballangen.

Tjenestetilbud

NAV Ballangen gir opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Det kan være økonomisk stønad til livsopphold, økonomisk rådgivning, hjelp til bolig eller bistand til å komme i arbeid/aktivitet.

I samsvar med bestemmelsene fastsatt i Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven), kan økonomisk stønad til livsopphold gis i form av bidrag, lån, garanti for lån eller varer og tjenester.

For mer informasjon:

www.nav.no

www.nav.no/arbeid/sosiale+tjenester

Åpningstider:

NAV Ballangen har åpent mandag–fredag fra klokken 10.00 til klokken 14.00.

Telefontid er fra klokken 0800 til klokken 1530.

Adresser:

Besøksadresse: Sentrumsveien 65, 8540 Ballangen

Postadresse:Postboks 84, 8546 Ballangen

Telefon: 5555 3333

Epost: nav.kundesenter.nordland@nav.no