Nord-Salten Skatteoppkreverkontor

Fra 4. februar 2014 blir Skatteoppkreveren i Ballangen, Tysfjord, Steigen og Hamarøy kommune samordnet som Nord-Salten Skatteoppkreverkontor. Samarbeidet er forankret i kommunestyrene og etableres som et forsøk for en 2 årsperiode. Hamarøy kommune har rollen som primærkommune i første fase av samarbeidet.

kommunevapen_nordsalten_skatteoppkreverkontor_90.jpgSkatteoppkreverkontoret behandler alle henvendelser som gjelder betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for personlige skatteytere og arbeidsgivere. Det vil si betaling av skatt, arbeidsgiveravgift, terminoppgaver, lønns-og trekk/årsoppgave, søknad om ettergivelse/-betalingsordning, skatteattest, kontrollvirksomhet og veiledning.

For publikum i Ballangen, Tysfjord, Steigen og Hamarøy betyr dette et telefonnummer og et sted å henvende seg på telefon, post og e-post. De ansatte vil fortsatt ha kontor i sine respektive kommuner, og tar imot publikum lokalt.

Kontaktinformasjon gjeldende fra 4. februar 2014:

Nord-Salten Skatteoppkreverkontor

Telefonnummer: 479 85 888

Epost adresse: nordsalten@skatteoppkreverkontor.no

Postadresse:

Nord-Salten Skatteoppkreverkontor
Kommunehuset Oppeid
8294 Hamarøy

- - - - -

Kunngjøring skatteoppkreverkontor

LF 30.1.2014