Habilitering og rehabilitering er tjenester spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og behov for langvarige og sammensatte helsetjenester.

Målet med handlingsplan er å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse og sykdom skal kunne fungere godt og oppleve mestring, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune har sammen laget en felles handlingsplan, hvor prioriterte tiltak er synliggjort for hva kommunene har som mål i sitt arbeid rettet mot målgruppen og pårørende.

Last ned: Handlingsplan habilitering og rehabilitering 2018-2022 (PDF)