Ny forskrift om fiske 2013

Laks og laksefiske 2013. Berører fiske i Forsåvassdraget, Tjeldelva, Rånavassdraget og Saltvatnet/Balsnesvassdraget.

Fylkesmannen i Nordland orienterer:

"Fylkesmannen i Nordland oversender med dette ny forskrift om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Til orientering har vi nå lagt ut en nyhetssak om laks og laksefiske 2013 på våre nettsider, se http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Laks-og-laksefiske-2013/. Her har vi også lagt ut den nye forskriften."

- - - - 

Direkte link til forskriften.

LF 24.6.2013