Planutvalget vedtok i møte 24.04.2019  sak 2/19, å legges ut til offentlig ettersyn forslag til detaljereguleringsplan for Skårnes. Reguleringsplanområde har beliggenhet i Kjeldebotn på Skårnes, og utgår av eiendommen gnr.64, bnr.7.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av boliger, fritidsboliger, rorbuer, småbåthamn/ flytebrygge og adkomstveg. Eventuelle innspill/ merknader til planene sendes skriftlig til:  Ballangen kommune, Rådhusvn 1, 8540 Ballangen, eller på mail til post@ballangen.kommune.no  

Last ned dokumenter her:

1. Plankart (PDF)

2. Planbeskrivelse (PDF)

3. Reguleringsbestemmelser (PDF)

4. Naturutredning - Natur og samfunn (PDF)

Høringsfrist:  15. juli 2019.