Formannskapet
14.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.02.2019.
GODKJENNING PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.02.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.02.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.02.2019.
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.02.2019.
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.02.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 GODKJENNING PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.12.2018. Vis
2/2019 GODKJENNING PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.11.2018. Vis
3/2019 ØKONOMISK STØTTE TIL RUSFRITT 16. MAI ARRANGEMENT 2019 Vis (1) Vis
4/2019 SUPPLERINGSVALG - OFOTEN TINGRETT 2017 - 2020 Vis (1) Vis
5/2019 SUPPLERINGSVALG TIL FELLESNEMND - NYE NARVIK KOMMUNE Vis Vis (13)
6/2019 FOLKEHELSEARBEID - SØKNAD OM OPPTAK I SUNNE KOMMUNER Vis (2) Vis
7/2019 ØKONOMISK STØTTE TIL MARKERING I 2019 - ARKIV I NORDLAND Vis (1) Vis
8/2019 PROSJEKT BO I BALLANGEN - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET Vis (1) Vis
9/2019 BOREALIS EIENDOM AS - NÆRINGSFONDET Vis (1) Vis
11/2019 STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL KJELDEBOTN IDRETTSLAG -SKIGRUPPE Vis (1) Vis
12/2019 SØKNAD FRA HOLST ENTREPRENØR SERVICE - NÆRINGSFONDET Vis
13/2019 REALFAGSSTRATEGI BALLANGEN KOMMUNE 2018-2019 Vis (1) Vis