Kommunestyret
20.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Narvik

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019.
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2019 GODKJENNING PROTOKOLL MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.05.2019. Vis (1) Vis
22/2019 AKSJONSKOMITE - TV-AKSJONEN 2019 - CARE OG KOMMUNENS STØTTE
23/2019 POLITISK SAMARBEIDSORGAN - MIDTRE HÅLOGALAND REGIONRÅD Vis (1) Vis (2)
24/2019 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I OFOTEN TINGRETT Vis (1)
25/2019 FORLENGELSE AV SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG Vis (4)
26/2019 TILSKUDD TIL LOKALE KULTURPROSJEKTER 2019 Vis (7)
27/2019 TERTIALRAPPORT 1 2019 Vis (1) Vis (1)
28/2019 KOMMUNEVÅPEN - NYE NARVIK KOMMUNE
29/2019 BALLANGEN SJØFARM - NY LOKALITET FINNVIKKLUBBEN Vis (5)