Planutvalg
09.07.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALG DEN 09.07.2019.
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 09.07.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 09.07.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2019 GODKJENNING PROTOKOLL MØTE I PLANUTVALG DEN 24.04.2019. Vis
10/2019 12/1 - DISPENSASJONSSØKNAD OM FRADELING, KLAGE Vis (13) Vis Vis (1)
11/2019 62/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, OVERFØRING AV AREALER - KLAGE Vis (4) Vis Vis (1)
12/2019 23/3 - FRITIDSBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 28/18 Vis (5) Vis Vis (1)
13/2019 22/11 - FRADELING - DELING AV FRITIDSEIENDOM Vis (3) Vis
14/2019 32/46 - OPPFØRING AV NAUST SAMT ETABLERING AV VEG OG SEPTIK Vis (4) Vis
15/2019 72/1 - DISPENSASJON FRA KLAUSULERINGSBESTEMMELSER FOR BØRSVANNET - FRITIDSBOLIG - Vis (1) Vis
16/2019 65/1 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV SKI-KOIE/FRITIDSBOLIG Vis (4) Vis
17/2019 22/6 - FRADELING AV 3 FRITIDSPARSELLER PÅ G/BNR. 22/6 Vis (3) Vis