Planutvalg
24.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådstuen

Møtedokument
SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING PROTOKOLL MØTE I PLANUTVALG DEN 24.04.2019.
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 24.04.2019.
GODKJENNING PROTOKOLL MØTE I PLANUTVALG DEN 24.04.2019.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 24.04.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 GODKJENNING PROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 21.11.2018. Vis (1) Vis
2/2019 64/126. 1.STE GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN - BIRKELUND SKÅRNES Vis (1) Vis Vis (4)
3/2019 NY BEHANDLING AV TIDLIGERE AVSLÅTT DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL, KNUT ØSTVI Vis (2) Vis
4/2019 12/1 - DISPENSASJONSSØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSEIENDOMMER OG NAUSTOMRÅDER Vis (13) Vis
5/2019 1/5 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Vis (1) Vis
6/2019 59/33,54 - SØKNAD OM FRADELING AV GÅRDSTUN Vis (2) Vis Vis (1)
7/2019 1/1 - FRADELING AV FRITIDSPARSELL Vis (4) Vis
8/2019 59/3 - FRADELING AV TO FESTEPUNKT VED BØVANNET Vis (2) Vis