Kommunereformen

Telemarksforsking har på oppdrag fra Ballangen kommune laget utredning på hvilke konsekvenser det vil ha om kommunen velger å stå alene fremfor å slå seg sammen med andre kommuner. Kommunestyret fikk en kort presentasjon av utredningen i sitt møte 21. april 2016 og den skal videre gjennomgås i arbeidsgruppen som er oppnevnt for å forberede de ulike alternativene i kommunereformen.