Åpningstid stemmested

Folkeavstemming kommunereformen 30. mai 2016 - åpningstid stemmested

Ballangen kommunestyre har vedtatt at det skal avholdes rådgivende folkeavstemming i Ballangen kommune 30. mai 2016 i anledning kommunereformen.

Ballangens innbyggere inviteres til å svare ja eller nei på følgende spørsmål:

1. Ballangen kommune bør bestå som egen kommune?

2. Ballangen kommune bør slå seg sammen med andre kommuner i Ofoten?

3. Jeg vet ikke

 

HER KAN DU STEMME:

Kommunestyret har bestemt ett stemmested mandag 30. mai 2016; nemlig RÅDHUSET fra kl 12.00 til kl 20.00.

Stemmerett har alle de som er manntallsførte i Ballangen kommune pr. 1.5.2016 og vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

Husk å ta med legimitasjon når du møter for å stemme.

 

BALLANGEN VALGSTYRE