Folkemøter Kommunereformen

Ballangen kommune inviterer til folkemøter om kommunereformen tirsdag 24. mai og og onsdag 25. mai 2016

Ballangen kommune inviterer til folkemøter i forkant av forestående rådgivende folkeavstemming om kommunestruktur som skal vedtas av kommunestyret 16. juni 2016.

 

Kommunestyret har valgt en arbeidsgruppe som har jobbet frem to alternative valgmuligheter for Ballangen kommune. Dette er

  • 0-alternativet der Ballangen kommune står alene som egen kommune,
  • Ofotenalternativet der kommuner i Ofoten slår seg sammen.

For å sikre at kommunen får et bredest mulig beslutningsgrunnlag, inviteres det til folkemøter slik:

  • Kjeldebotn tirsdag 24. mai 2016 klokken 18.00 på Kaia Kafe.
  • Ballangen onsdag 25. mai 2016 klokken 18.00 på Rådhuset.

Folkemøtene ledes av ordfører, med deltagere fra de politiske partiene og arbeidsgruppen. Fra administrasjonen møter konstituert rådmann Knut Einar Hanssen.

Velkommen skal du være - til dialog, meningsutveksling og innspill.

 

ORDFØRER