Resultat rådgivende folkeavstemming

Resultatet etter den rådgivende folkeavstemmingen for Ballangen kommune er klar.

76 prosent stemte for at Ballangen skal fortsette som en selvstendig kommune.

21 prosent stemte for at Ballangen blir en del av Ofoten.

3 prosent svarte vet ikke.

Valgdeltakelsen var 26 prosent av de stemmeberettigede i kommunen.