Sikter mot nyetablerereordforer.JPG

Full barnehagedekning, flere planlagte boligfelt og ledige industriarealer. Ballangen kommune er rustet til å ta imot bedrifter som ønsker å etablere seg.

– I Ballangen har vi store industriarealer tilgjengelig, ferdig regulert. Her er det mulig å etablere seg for nye bedrifter, samtidig som de eksisterende bedriftene har mulighet til å utvide.

Perfekt for pendlere

Fire mil fra Narvik finner vi Ballangen – som ønsker å være en god bo-kommune.

- Vi har en god del innbyggere som pendler, og satser på å være en bokommune både for folk fra Narvik og Evenes. Vi jobber tett sammen med resten av regionen. Fylkeskommunen subsidierer blant annet hurtigbåtrute som gjør det mulig å reise fra Ballangen sentrum til Evenes flyplass på en halvtime.

For å imøtekomme de som ønsker å etablere seg hos oss, har vi blant annet ferdige boligfelt i arealplanen.

En kommune å leve i

– Kommunen har gode og varierte muligheter for jakt og friluftsliv, med et variert spekter av lokale aktører som kan bistå med aktiviteter på sjø og land. Den samiske kulturen i Ballangen er lokalisert i nær tilknytning til et av regionens beste skianlegg med godt preparerte løyper og som begge er verdt et besøk. Campingplassen i Ballangen er et trekkplaster for hele landsdelen og er rangert høyt nasjonalt.

Både oppdrett og mekanisk industri står sterkt i kommunen. Vi er også den største landbrukskommunen i Ofotregionen.

– Vi opplever et generasjonsskifte i landbruket, med mange unge og velutdannede bønder. Her har vi mye å takke foreldregenerasjonen for. Samtidig er kommunen med på å subsidiere melkekvoter.

Jeg må skryte av innbyggerne våre, og vil spesielt trekke frem folks enorme engasjement når det kommer til frivillighet.

Fokus på menneskene

Varierte fritidstilbud og gode rammebetingelser for skolebarn så vel som eldre, er viktig for bokommunen Ballangen. Dette fokuset har blant annet ført til at vi i dag er hjem for Ofotens beste skianlegg. Vi har tatt i bruk et nytt og moderne skoleanelgg samt nytt svømmebasseng.

– Satsingen på kommende generasjoner er viktig og vi kan skilte med full barnehagedekning. Vi har også stort fokus på eldreomsorg. Etter å ha lagt ned et langt arbeidsliv i kommunen fortjener eldre en god og trygg alderdom.
Ved å fokusere på hele livsløpet skal vi skape en allsidig og trivelig bokommune for hele regionen, og samtidig vise at vi er et godt vertskap for de som ønsker å etablere seg i vårt område.