Planutvalg

Det er 5 representanter i planutvalget.

Følgende medlemmer med varamedlemmer er valgt inn for perioden 2011 - 2015:

 
Medlemmer Varamedlemmer
1. Jahn-Aage Olsen, leder  1. Tore Wiik
2. Helene Gabrielsen, nestleder 2. Bjørn Israelsen
3. Trond-Eirik Johansen 3. Kirsten Karlsen
  4. Petter Lind
   
   
4. Gunn Samuelsen 1. Jack-Ivan Mikalsen
5. Eirik Jenssen 2. Marianne Grønning
  3. Asle Spj. Hansen
  4. Bodil Tokle 

SAO 8.11.2011