Valg 2017

Her vil vi legge ut informasjon om stortings- og sametingsvalget 11. septemer 2017

Her kan du stemme

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og
sametingsvalg. Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for
stortingsvalget.
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og
- fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017.
Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under. Husk å ta
med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren
ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt
valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.
For informasjon om Sametingsvalget, se www.sametinget.no/valg
Valgkrets og stemmested
mandag 11. september 2017:

  • Ballangen: Ballangen rådhus
    Kl. 08.00 – kl. 20.00
  • Kjeldebotn: Kjeldebotn skole
    Kl. 12.00 – kl. 17.00
  • Bøstrand: Bøstrand barnehage
    Kl. 12.00 – kl. 17.00
  • Efjord: Efjord kapell kl.14.00 – kl. 17.00

Sametingsvalg foregår kun ved Ballangen
rådhus kl. 08.00 – kl. 17.00

Forhåndsstemmegivningen STARTER 10. AUGUST
Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.

Les mer her

Stemme hjemme?
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi
stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres
forhåndsstemmegivning.

Les mer her

Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Les mer her