Forhåndsstemmegivningen

Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre det senest 8.september 2017. Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta det med, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på Ballangen sykehjem 04.10.17 mellom kl. 12.00 og kl. 13.30.

Fram til og med 08. september 2017 kan du forhåndsstemme i Ballangen rådhus, servicekontoret:

Hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.30.

Langdag: torsdag 07.09.17 fra kl. 09.00 til kl. 19.00