Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi
stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres
forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må
også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om
å få stemme hjemme.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka for valget) må være mottatt av valgstyret senest
tirsdag 5. september.

Søknad sendes Valgstyret i Ballangen, Postboks 44, 8546 Ballangen
- post@ballangen.kommune.no
- Telefon: 76 92 90 00