Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet og mobiliseres på anmodning fra blålys etater, lege eller kommunens egen kriseledelse. Omsorgsgruppen skal være representert med fagområder og ikke personer, for å sikre best mulig kompetanse.

Omsorgsgruppens oppgaver:

  • Gruppen skal gi emosjonell førstehjelp, menneskelig støtte og kontakt
  • Kartlegge hvem som trenger hjelp og støtte
  • Vurdere hvilken hjelp som det er behov for
  • Iverksette nødvendige tiltak og skaffe praktisk hjelp
  • Ved flere involverte parter, opprette egen kontaktperson for hver familie
  • Mobilisere og aktivere sosiale og familiære nettverk
  • Vurdere om det er behov for å kontakte personell fra 2.linjetjenesten(BUP/VOP)
  • Samordne tiltak
  • Sikre at debrifing er ivaretatt
  • Evaluere arbeidet som er gjort

Leder for Omsorgsgruppen er fagleder for helse og omsorg Susanne Rogander.

Se varslingsliste her (PDF)