Reduksjon i foreldrebetaling i barnehager

Regjeringen fastsatte 17.4.2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager, gjeldende fra 1.5.2015.