Retningslinjer for dagsentret med personer med demens

Styret for Ballangen demensforening har i samarbeid med pleie- og omsorgsetaten laget retningslinjer for dagsentret med personer med demens.

Retningslinjene finner du her.

 

SAO 11.11.2011