RKK Ofoten

Regionalt kompetanseutviklingskontor for Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy.

rkk_ofoten_300.png

RKK Ofoten har utviklet spisskompetanse på kompetanseutvikling i offentlig sektor. Vår spesialitet er å skreddersy tiltak i nært samarbeid med bestiller og tilbyder. I tilrettelegging av kompetansetiltak tilbyr vi en rekke ulike organiseringsformer slik som kurs, seminarer, konferanser, nettverkssamlinger m.m.

I tillegg til tradisjonelle tiltak for å heve kompetansen, arbeider RKK med implementering av nye metoder og teknikker som skal bidra til å skape større variasjon i læringssituasjonen.

LF 6.2.2014