Ledig Rådmannsstilling

I ledig fast stilling søker Ballangen kommune en synlig og tydelig rådmann som kan inspirere, motivere og være en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle og styrke kommuneorganisasjonen.

Ballangen kommune er inne i en aktiv og utfordrende omstillings- og utviklingsprosess, og rådmannen skal ivareta en sentral rolle i dette arbeidet. Kommunen har vedtatt sammenslåing med Narvik kommune og omkringliggende kommuner fra 01.01.2020.

Ballangen kommune har vedtatt nytt styringssystem og det er utarbeidet lederavtale for rådmannen og denne er tilgjengelig på kommunens nettside: http://www.ballangen.kommune.no

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:

 • Kommunal organisering og kulturbygning.
 • Ledelse, kommunikasjon, samhandling både internt i administrasjonen, i forhold de tillitsvalgte og politisk nivå.
 • Arbeide tett og godt mot politisk ledelse. Involvere disse tidlig i omstillingsprosessene for å skape engasjement/delaktighet og forståelse for de ulike løsningsforslag.
 • Lede/gjennomføre strukturelle endringer/omstilling for hele tiden å tilpasse kommunens driftsnivå til gjeldende økonomiske rammer i nært samarbeid med hele organisasjonen.
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for utvikling og at Ballangen skal få en positiv utvikling som en attraktiv kommune for næringsutvikling,
 • En ny rådmann må være en tydelig og samlende leder. Han eller hun må klare å bygge tillit og etablere god samhandling overfor politisk ledelse og i forhold til kommunens ansatte.
 • Det er også avgjørende at rådmannen mestrer kombinasjonen av å evne og være til stede og tilgjengelig for ledelse og ansatte - samt ha god kontakt og samhandling med næringsliv og andre eksterne aktører.

Stillingens kravprofil  

Bakgrunn/erfaring

 • Betydelig ledererfaring fra kompleks organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.
 • God kjennskap til og erfaring fra offentlig/kommunal forvaltning. God innsikt idet kommunale inntektssystemet.
 • Kunne forstå og operere i tråd med politiske prosesser. God rolleforståelse.
 • Betydelig erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/omstilling og omorganisering med dokumenterte resultater.
 • Erfaring i arbeid med/overfor de ansattes organisasjoner. Det vil være en fordel med erfaring fra trepartssamarbeid.
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom».
 • Høyere relevant utdanning, som skal sees i sammenheng med relevant erfaring og realkompetanse,
 • Gjennom utdanning/erfaringsbakgrunn tilegnet seg nødvendig kompetanse for å inneha ansvar for overordnet økonomistyring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk.

Lederstil og personlige relasjoner

 • Trygg, tydelig og synlig som leder.
 • Analytisk, strukturert, nøktern og operativ, men også med strategisk perspektiv.
 • Engasjert, kontaktskapende og god relasjonsbygger.
 • Flink til å lytte, ta folk med på råd og involvere, og det vektlegges særskilt personlige kvalifikasjoner innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).
 • Løsnings- og handlingsorientert.
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne opptre selvstendig og ta nødvendige egne avgjørelser.
 • Må tåle motstand, være robust og ha integritet.
 • Entusiastisk og uformell. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.
 • God omdømmebygger. Representere Ballangen kommune på en troverdig måte.

Kontaktperson

For nærmere informasjon om stillingen kontakt varaordfører Hermod Amundsen mobil 915 11 873.

Generelt for stillingen

 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
 • Lønns- og arbeidsforhold fastsettes i egen avtale etter drøftinger mellom partene
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og referanser fra tidligere arbeidsgivere o.a., avtales med søkeren under intervjuet.
 • Før tiltredelse skal den tilsatte dokumentere opplysningene som er gitt i søknaden ved innsending av rettkjent kopi av vitnemål og attester pr. post, eller ved innlevering av originaldokumenter. Søkeren skal normalt medbringe slik dokumentasjon senest til intervju, eventuelt når tilsettingsmyndigheten bestemmer.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 23.februar 2017

 

Ordfører