Ledig stilling som fastlege

Ballangen kommune har ledig 100% stilling som fastlege tilknyttet legetjenesten og fastlegeordningen.

Arbeidsoppgaver

 • Kontoret praktiserer listetak på 1000 pasienter pr. lege og har i tillegg kommunale oppgaver fordelt på legene. I stillingen inngår også administrering av fastlegene i kommunen.
 • Legehjemmelen inngår i interkommunale legevaktordningen i Narvik med 2-3 pliktvakter pr. mnd.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon (Må ha fullført norsk turnustjeneste).
 • Spesialist i allmennmedisin, men også leger uten slik kompetanse kan søke. Vi vil da legge til rette for at spesialisering kan oppstartes i henhold til nytt kompetansekrav for lege i spesialisering fra 01.03.2017
 • Det forutsettes at søker har gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
 • Politiattest i h.h.t. lov om Helsepersonell § 20a. kreves av den som ansettes. Denne fremlegges før ansettelse
 • Den som omfattes av tuberkuloselovens §3-1 må levere helseattest av nyere dato

Vi tilbyr

 • Fastlønn og godtgjørelse i hht gjeldende tariff - og legeavtaler. Individuell lønnsforhandling.
 • Trygge pensjons- og forsikringsordninger.
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø.
 • Det er totalt 3 legeårsverk, i tillegg turnuslegeordning. Kontoret har 4,3 årsverk medhjelperstillinger.

Søknad

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Rådmann Knut Einar Hanssen Tlf. 769 29101 mobil, 93419767 E- post knut.einar.hanssen@ballangen.kommune.no

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Oppgi minst 2 referanser, der minst en må være siste arbeidsgiver.

Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist: 13.08.2017