Ledig stilling som ruskonsulent

Ballangen kommune har ledig 100% stilling som ruskonsulent

Kort om stillingen

Stillingen er en prosjektstilling som er lagt til Rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Vi søker en person med 3- årig helse/sosialfag høyskole med minst 1 år videreutdanning innen rusarbeid/psykisk helse. Ønskelig med praksis fra rusarbeid tidligere. Du må ha førerkort klasse B. 

Arbeids- og ansvarsområde

Videreutvikle og styrke kapasitet og kompetanse inn rusarbeid i kommunen. Sikre at mennesker med rusproblematikk får tilgjengelig og tilpasset tjenestetilbud i henhold til gjeldende lover og føringer i samhandlingsreformen. Fange opp rusproblemer i familier og hos ungdom Samarbeide tverrfaglig og tverretatlig Gjøre bruk av data fra kartlegging i brukerplan i arbeidet. Opprette og bruke individuell plan. 

Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon Beherske norsk muntlig og skriftlig Grunnleggende IKT kunnskaper da vi bruker PROFIL som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem. 

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er faglig oppdatert, samarbeidsvillig, positiv, fleksibel og med god formidlingsevne. Stillingen ønskes besatt snarest, og med mulighet for forlengelse ut 2017. For utfyllende informasjon ta kontakt med:

Nestleder helse- og omsorg Susanne Rogander 76929224 / 41640970
Koordinator/fagleder psykiatritjenesten Vigdis Solheim 76929223 / 91517933

Søknaden sendes til post@ballangen.kommune.no

Søknadsfrist 25. juni.