Ledig vikariat - NAV Ballangen

NAV Ballangen har fra 01.02.18 ledig et vikariat i 100 % stilling. Lengden på vikariatet er inntil 1 år.

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.
NAV Ballangen er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Kontoret er i hovedsak ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester/stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester.
Ved tilsetting legger vi stor vekt på personlig kompetanse og bidrag/vilje til å nå organisasjonens mål.

Arbeidsoppgaver lagt til stillingen:

*Saksbehandling av søknader om økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og Velferdsforvaltningen.
*Veiledning og oppfølging av brukere, med hovedfokus på arbeid.
*Betjene publikumsmottak, veilede brukere på digitale løsninger.
*Informasjon og veiledning om hele NAVs tjenestetilbud. 
*Endringer i arbeids- og ansvarsområdene må påregnes og andre arbeidsoppgaver innenfor sektorens tjenester kan tillegges stillingen.

 

Les mer her