Ledige VTA plasser hos Aktiv Ballangen

Aktiv Ballangen har 2 ledige VTA plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) i inntil 100% stilling

Krav for å få en VTA arbeidsplass er at vedkommende har uførepensjon, men ønsker å delta i arbeid i en tilrettelagt jobb. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med NAV Ballangen for hjelp til søknad om en VTA plass.

Du kan også ta kontakt med daglig leder Odd Helge Skogvold på Telefon 915 74535 for mer informasjon om bedriften og de muligheter som Aktiv Ballangen AS har.

Se hele annonsen her