Tilkallingsvikar badevakt Ballangen svømmehall

Bassenget trenger tilkallingsvikarer både på dagtid og ettermiddagstid

Nødvendig kurs/opplæring vil bli gitt mandag – onsdag i uke 40
Interesserte bes ta kontakt med Ballangen skole innen 30.09.16.

Kontaktpersoner ved skolen:

Inspektør Beate Valnes Bratland tlf. 76 92 93 03/95 73 28 95
eller
Rektor Marit Bang tlf. 76 92 93 02/99 31 45 83